ขั้นตอนและวิีธีการ ส่ง E-mail

สิ่งที่ต้องทำก่อนการส่งเมล

1. ทำการสมัคร E-mail เช่น hotmail gmail yahoo

2. เตรียมข้อความในการส่งเมล

2.1 ทำการเปิดโปรแกรม Word ตามภาพ

Photobucket

2.2 แล้วจัดพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ตามภาพ ( รูปแบบข้อความต่างผมจะเอามาอัฟโหลดให้นะครับด้านล่างไปโหลดเอานะครับเป็นตัวอย่างในดารส่งเมล )

Photobucket

2.3 การส่งเมลต้องมีการซ่อนลิ้ง เว็บส่วนตัวนะครับ มีขั้นตอนดังนี้

2.3.1 ทำการคุมดำที่คำที่เราต้องการซ่อนลิ้ง ตามภาพ

Photobucket


2.3.2 คลิกขวาที่คำที่ต้องการซ่อนลิ้ง แล้วไปกดที่ เชื่อมโยงหลายมิติ ตามภาพ

Photobucket

2.3.3 ใส่เวปส่วนตัวของเราลงในการช่อง 1 หรือลิ้งเวปที่ต้องการซ่อน แล้วกด ตกลง ใน ช่องที่ 2 ตามภาพ

Photobucket

2.3.4 แล้วก็ใส่ลิ้งที่คำที่เราต้องการให้หมดครับ

Photobucket

3. จะได้ข้อความการส่งเมลที่เส็จ พร้อมในการส่งเมลขั้นตอนการส่งเมลด้วย hotmail


1. เปิดเวป http://www.hotmail.com

2. ทำการลงชื่อเข้าใช้ ตามภาพข้อ 1 และ 2 แล้วกด ลงชื่อเข้าใช้ตามข้อที่ 3

หรือถ้ายังไม่ได้สมัคร E-mail ให้กดที่ข้อที่ 4 เพื่อลงทะเบียน

Photobucket

3. แล้วจะมาเข้าที่หน้าจอเมล แล้วให้กดที่คำว่า สร้าง ตามภาพ

Photobucket

4. เข้าหน้าจอการเขียนเมลตามภาพ

4.1 ภาพที่ 1 ถึง หมายถึงว่าจะส่ง E-mail หาใครบ้าง ใส่ได้ 1-5 เมลนะครับ มากว่านั้นจะไม่มีความหน้าเชื่อถือ ดูตามภาพ

4.2 ภาพที่ 2 ชื่อเรื่อง คือ การใส่หัวข้อในการส่ง ตามความต้องการ ดูตามภาพ

4.3 ภาพที่ 3 เครื่องมือในการแต่งตัวอักษรภาพทางต่าง ๆ ดูตามภาพ

4.4 ภาพที่ 4 พื้นที่ในการเขียนข้อความ ดูตามภาพ

4.5 ภาพที่ 5 ปุ่ม ส่ง เป็นการกดการส่งเมล ดูตามภาพ

4.6 ให้ใส่ข้อความที่ตรียมไว้ใน Word มาใส่ ตามภาพที่ 4 ชื่อเรื่องในภาพ 2 แล้วให้ E-mail ผู้ที่จะส่งใน ภาพที่ 1

Photobucket

5. เมื่อใส่ข้อมูลเส็จแล้วให้กด ส่ง ตามภาพ

Photobucket

6. กด Naxt ตามภาพ เพื่อส่งเมลใหม่

Photobucket

7.ใส่เมลผู้รับใหม่ในภาพที่ 1 แล้วกด ส่ง ตามภาพที่ 2

Photobucket

8. ทำตาม ข้อ 6 และ 7 ก็จะส่งได้จำนวนมากและจะส่งที่ใช่เวลาน้อยจำนวนมาก

ขั้นตอนการส่งเมลด้วย Gmail

1. เปิดเวป http://www.gmail.com

Photobucket

2. กดที่คำว่า Gmail ตามภาพ

Photobucket

3. แล้วจะมาเข้าที่หน้าจอเมล แล้วให้กดที่คำว่า เขียนจดหมาย ตามภาพ

Photobucket

4. เข้าหน้าจอการเขียนเมลตามภาพ

4.1 ภาพที่ 1 ถึง หมายถึงว่าจะส่ง E-mail หาใครบ้าง ใส่ได้ 1-5 เมลนะครับ มากว่านั้นจะไม่มีความหน้าเชื่อถือ ดูตามภาพ

4.2 ภาพที่ 2 หัวเรื่อง คือ การใส่หัวข้อในการส่ง ตามความต้องการ ดูตามภาพ

4.3 ภาพที่ 3 เครื่องมือในการแต่งตัวอักษรภาพทางต่าง ๆ ดูตามภาพ

4.4 ภาพที่ 4 พื้นที่ในการเขียนข้อความ ดูตามภาพ

4.5 ภาพที่ 5 ปุ่ม ส่ง เป็นการกดการส่งเมล ดูตามภาพ

4.6 ให้ใส่ข้อความที่ตรียมไว้ใน Word มาใส่ ตามภาพที่ 4 ชื่อเรื่องในภาพ 2 แล้วให้ E-mail ผู้ที่จะส่งใน ภาพที่ 1

Photobucket

5. เมื่อใส่ข้อมูลเส็จแล้วให้กด ส่ง ตามภาพ

Photobucket

6. กด จดหมายที่ส่งแล้ว ตามภาพ เพื่อส่งเมลใหม่ ที่ใช่เวลาที่น้อยแล้วส่งได้มาก

Photobucket

7.กดที่เมลที่ส่งไปแล้วในตอนแรก ตามภาพ

Photobucket

8. แล้วกด คำว่า ส่งต่อ ตามภาพ

Photobucket

9. แล้วลบส่วนที่ผมได้กากบาทไว้ เพื่อความน่าเชื่อ ถือ ตามภาพ

Photobucket

10. ใส่เมลผู้รับใหม่ในภาพที่ 1 แล้วกด ส่ง ตามภาพที่ 2

Photobucket

11. เมื่อส่งได้แล้ว จะขึ้นคำว่า ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว ตามภาพ

Photobucket

12. ทำตาม ข้อ 6 ถึง 11 ก็จะส่งได้จำนวนมากและมีการส่งที่ใช่เวลาน้อย

กลับสู่หน้าหลัก


"ทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง มักจะพบกับคำว่า ดีขึ้นเสมอ"


Design by D2C Teamตัวอย่างข้อความส่งเมลของเพื่อนพี่น้องชาว the one

ข้อความที่ 1
ข้อความที่ 2

ข้อความที่ 3

ข้อความที่ 4

ข้อความที่ 5

ข้อความที่ 6

ข้อความที่ 7